Hebt u een taxatie nodig voor de aan- of verkoop van een watersportonderneming, (her-)financiering, bedrijfsopvolging, erfpacht of waardering voor de fiscus? Muller Makelaardij is dé betrouwbare en gespecialiseerde partij.

Een vak apart

Het taxeren van een jachthaven of watersportbedrijf is een vak apart. Immers: het vaststellen van de marktwaarde van uw watersportonderneming is alleen mogelijk wanneer de taxateur ruime ervaring heeft met vergelijkbare bedrijven. Ook is het van essentieel belang dat de taxateur kennis heeft van het actuele aanbod, de vraag in, en het toekomstperspectief van de branche. Waar het bij bedrijfstaxaties om gaat is het vaststellen van een objectieve reële marktwaarde. Natuurlijk spelen locatie, opstallen en staat van onderhoud een rol, maar vooral de winstcapaciteit is essentieel. Naast bedrijfseconomische kengetallen zijn daarbij ook de vergelijkbare transacties in de markt van belang.

Autoriteit op taxatiegebied

Muller Makelaardij is al vele jaren een door banken en HISWA erkende autoriteit op taxatiegebied. Bernd Kamp is lid van de vakgroep Business van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en staat als Register Taxateur ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Dit is het centrale register van vastgoedtaxateurs in Nederland, een waarborg van kwaliteit en deskundigheid. Sinds mei 2017 is Bernd Kamp ook RICS-taxateur (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Taxatie van watersportgebonden onroerend goed

Als gespecialiseerde makelaardij kent Muller de gehele Nederlandse watersportbranche. In onze taxaties worden vergelijkbare transacties meegewogen en wordt een waarde-oordeel gegeven over de bedrijfsvoering. Daarbij komt ook aan de orde: wat doet de onderneming nu en zijn er eventueel alternatieve mogelijkheden met het onroerend goed?

Wij taxeren in geval van:

– Bepaling onderliggende waarde bij financieringen/hypotheken
– Fiscale waardebepaling bij erven of bedrijfsopvolging binnen de familie
– Waardebepaling bij verkoop en aankoop
– Waardebepaling bij inbreng in een B.V. of V.O.F.
– Waardebepaling in overleg met de fiscus.

Onze taxaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de EVS-standaard (European Valuation Standards 2016) en de reglementen Bedrijfs Vastgoed van het NRVT.

Referenties

Aangeboden werd een jachthaven, een havenkantoor met kleinschalige horeca en een royale bedrijfswoning. Goed onderhouden en gelegen in de kop van Overijssel aan de staande mastroute Friesland-Overijssel, de vaarverbinding tussen deze 2 provincies.