Zoals eerder vermeld is het onderzoek van 2015 opnieuw uitgevoerd. Sinds 2015 is er dan ook een lichte stijging te zien in de bezettingsgraad van jachthavens. In dit artikel vindt u de samenvatting van dit onderzoek naar de jachthavenmarkt. Hierin zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de jachthavenmarkt op het gebied van de interne markt van jachthavens en externe factoren die hier (mogelijk) invloed op hebben. Er is gekeken naar welke trends en ontwikkelingen in de jachthavenmarkt intern en extern plaatsvinden en wat de behoeftes zijn van de ligplaatshouders. Om dit doel te bereiken is voor het onderzoek de volgende hoofdvraag gesteld:

“Op welke wijze kan een commerciële jachthaven haar verdienmodel verbeteren en zich aanpassen aan de behoeftes van haar klanten?”

Deze is op haar beurt verdeeld in meerdere deelvragen:

  • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de jachthavenmarkt?
  • Wat zijn de behoeftes van de klanten?
  • Wat zijn de huidige ligplaatstarieven en bezettingsgraden van jachthavens?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen in de markt?

Stijging bezettingsgraad commerciële jachthavens

Een belangrijk verschil met het eerdere onderzoek uit 2015 is dat de bezettingsgraad van commerciële jachthavens stijgt met 4% en dat de gemeentehavens een significante daling laten zien van 17%. Ook laat het onderzoek de huidige ligplaatstarieven per regio zien.

Samenvatting jachthaven onderzoek

Benieuwd naar het onderzoek? Download het onderzoek hier!

Vragen over het jachthaven onderzoek?

Wij hopen dat u als lezer handvatten heeft gekregen om uw bedrijf nog beter te maken. Heeft u vragen aan de hand van het onderzoek? Of wilt u informatie over wat Muller Makelaardij voor u kan betekenen als makelaar in watersportgebonden onroerend goed? Neem vrijblijvend contact met ons op.