Verduurzamen is een lange termijn trend die bij veel bedrijven speelt, ook bij watersportbedrijven. Maar hoe gaan watersportbedrijven om met duurzaamheid en welke initiatieven zijn er ontstaan?

De blauwe vlag

Steeds meer jachthavens krijgen een Blauwe Vlag toegekend. De Blauwe vlag is een internationale milieuonderscheiding die al in meer dan 30 landen in Europa is uitgereikt. Nederland telde in 2019 181 Blauwe Vlaggen, waarvan 124 bij jachthavens. Het doel van de vlag is om alle watersportliefhebbers te betrekken bij zorg voor schoon water, een mooie natuur en een gezond milieu. De Blauwe vlag wordt niet zomaar weggeven.
Jachthavens en stranden moeten wel aan bepaalde eisen voldoen, zoals:

  • Ervoor zorgen dat het water en de kades schoon zijn
  • Een gescheiden afvalinzamelingssysteem hebben
  • Er moet informatie aanwezig zijn over hoe om te gaan met natuur en milieu.

In het bezit van een duurzame jachthaven, maar nog geen blauwe vlag? Aanmelden kan hier.

De Groene Wimpel

Jachthavens in Nederland die ook aan de aanvullende eisen met betrekking tot duurzaamheid voldoen ontvangen de Groene Wimpel. In 2019 hebben 25 jachthavens de Groene Wimpel ontvangen. Deze jachthavens hebben extra inspanningen geleverd op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals duurzaam inkopen, energie- en waterbesparing en maatschappelijke betrokkenheid.

Elektrisch varen

Bij bootverhuurders neemt ook de mogelijkheid om een elektrische boot te huren toe. Dit komt doordat de belangstelling naar elektrisch varen toeneemt. Een elektrische boot is rustiger, vaart simpel en is milieuvriendelijker. Daarnaast zijn de snelheden van deze boten makkelijker te doseren en wordt besturen simpeler.