Vergrijzing in de watersport: bedreiging of kans?

17 november 2020

De vergrijzing in Nederland is een veelbesproken onderwerp. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en dit heeft ook effect op de watersport. Maar is deze vergrijzing een kans of een bedreiging voor de watersport?

Cijfers vergrijzing Nederland

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) toont aan dat vanaf 2020 meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar of ouder is; 19% van deze inwoners is ouder dan 65 jaar. Deze groei is echter nog niet voorbij. Onderzoek wijst uit dat in 2041 er 4,7 miljoen mensen 65-plussers zullen zijn. Echter, de huidige 65-plussers zijn veel actiever dan vroeger, hebben meer vrije tijd en ook meer te besteden.

Kansen voor de watersport

Doordat de huidige groep 65-plussers actiever is, zijn zij vaker op het water te vinden. Het recreëren op het water wordt dan ook steeds populairder. De hedendaagse boten worden geschikter voor mensen die minder mobiel zijn en er is meer aanbod. “Als je daar als jachthaveneigenaar of botenbouwer goed op inspeelt is er een grote winst te behalen. Vroeger waren mensen zelf bezig met hun schepen, tegenwoordig wordt dit steeds meer uitbesteed. Boten verhuren, boten bouwen, jachthavens, ik denk dat hier allemaal kansen liggen waar men op kan inspelen. Toch is het belangrijk om als aanbieder aan iedere generatie en ieders wensen te denken. Zo gaat iemand die nog nooit gevaren heeft niet snel een boot kopen. De interesse moet op jongere leeftijd al gewekt zijn”, vertelt Bernd Kamp.

Aanpassingen voorzieningen jachthavens

“Het is belangrijk om de doelgroep 65-plussers goed te bedienen. Uit het onderzoek naar jachthavens dat wij hebben gepubliceerd is ook gebleken dat men het sanitair belangrijk vindt. Het moet netjes en verzorgd zijn. Voor ouderen is dit ook belangrijk. Maar er zijn ook andere praktische zaken waar men als eigenaar van een jachthaven rekening mee moet houden. Zo is het voor deze doelgroep belangrijk dat er bijvoorbeeld een opstapje aanwezig is. Om zo gemakkelijker van en aan boord te komen. Als jachthaven is het een must om te blijven investeren en daarbij mee te gaan met de veranderende markt. Concluderend denk ik dat de vergrijzing in de markt zeker een kans is voor de watersport!”, stelt Bernd Kamp.