Anniek Visser, makelaar taxateur bedrijfsonroerend goed bij Muller Makelaardij in gesprek met Kenny Douwenga, eigenaar, adviseur en begeleider van MKB-ondernemers bij KENDESK Financieringsadvies.

Een financiering krijgen in de watersportbranche is soms lastiger dan het lijkt. Wat zijn de valkuilen? En wat zijn de redenen dat een financiering in deze branche niet altijd eenvoudig van de grond komt? Anniek Visser en Kenny Douwenga in gesprek! In dit deel: de diversiteit van financieringen en de erfenis van de vorige bedrijfseigenaar.

Lees ook deel I: het gesprek over financiering in de watersportbranche tussen Anniek en Kenny.

Onderneming afhankelijk van vorige eigenaar

Wanneer een onderneming wordt overgenomen, heeft een nieuwe eigenaar vaak te maken met een vorige eigenaar. Anniek stelt: “Ik kan me voorstellen dat banken huiverig zijn voor het financieren van een onderneming die erg afhankelijk is van de ondernemer. Er wordt een exploitatie getoond die behaald is doordat de ondernemer zeer specialistische kennis heeft of een bepaald netwerk. Het lijkt me dat bij een overname de nieuwe ondernemer moeite heeft direct dezelfde omzet te behalen omdat een deel van de kennis verloren gaat bij de overdracht. Is dit iets wat jij ook terugziet?” Kenny antwoordt: “Mijn ervaring is dat het in de praktijk uiteindelijk vaak meevalt. Zowel de koper als de verkoper zijn erbij gebaat dat het bedrijf wordt verkocht, maar ook duurzaam wordt voortgezet. De effort is er dan ook van beide partijen vaak wel. Uiteraard heeft ook de koper zijn of haar plannen en ideeën bij de toekomst, die zijn voornamelijk leidend voor hoe de banken de uiteindelijke financieringsmogelijkheden inschatten.”

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Er zijn talloze financieringsmogelijkheden in de watersportbranche. We hebben het al gehad over de mogelijkheid tot crowdfunding en financiering via de bank. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden, zoals via informal investors en de achtergestelde lening. Anniek: “Wat wordt er bedoeld met informal investors?” Kenny: “Dat zijn mensen of bedrijven die over ruime financiële middelen beschikken en daar wat mee willen doen.
De financiering van een onderneming kan voor een infomal investor een aantrekkelijke manier van investeren zijn. Het rendement op een te verstrekken lening is voor de investeerder aantrekkelijk, maar kan uiteraard ook risico’s met zich meebrengen.

Zelf heb ik als financieel adviseur in mijn netwerk een aantal partijen waarop ik waar nodig een beroep kan doen.” Anniek: “Een ander alternatief die wij vaak voorbij zien komen, is de zogenaamde achtergestelde lening van de verkopende partij. Kun je dit toelichten?” “Die komt inderdaad veel voor in de watersportbranche.
Het gaat in dit geval om de verstrekking van een lening door de verkopende partij aan de koper. Als deze wordt achtergesteld aan de bank wordt deze lening gezien als ‘eigen vermogen’ en kan daardoor net het missende puzzelstukje zijn in de totale financiering.

Er zijn wel risico’s aan verbonden voor de verkopende partij. De naam ‘achtergesteld’ zegt het eigenlijk al. Je staat achter in de rij (achter de bank) als er iets misgaat.
Wel straalt het vertrouwen uit naar de bank dat de verkopende partij erin gelooft dat de kopende partij het er goed vanaf gaat brengen.” Anniek vat samen: “Een achtergestelde lening van verkoper aan koper kan dus interessant zijn, mits er voldoende vertrouwen tussen de partijen is.”

Roerende zaken meefinancieren

Het meefinancieren van roerende zaken, zoals inventaris, voorraad en schepen: het gebeurt veel in de watersport. “Bij een overname wordt gekeken naar de waarde van de roerende zaken. Op welke manier kun je dit financieren?” vraagt Anniek. “De bank geeft in deze gevallen vaak aan 50 tot 60% te willen financieren. De rest kan dan worden aangevuld met bijvoorbeeld eigen vermogen, een achtergestelde lening of crowdfunding. Als de totale investering bestaat uit onroerend- en roerend goed, dan kun je kijken hoe je dat kunt opsplitsen. In de meeste gevallen komen we samen met de bank tot een goede oplossing, zodat de overname bij de bank passend gefinancierd kan worden.”, besluit Kenny.

__________________________________________________________________________________________________________________

Even voorstellen: KENDESK Financieringsadvies in Sneek

KENDESK Financieringsadvies bestaat sinds oktober 2004 en wordt gerund door Kenny Douwenga. Hij is zelfstandig financieringsadviseur en heeft jarenlange ervaring in de zakelijke sector. Met als specialisering de MKB-financieringen zit hij met vele ondernemers om tafel voor advies en doet hij de volledige begeleiding van de financieringsaanvraag. Kendesk regelt de vertaling van het ondernemersplan naar een aantrekkelijk en kloppend verhaal voor banken. Meer informatie: www.kendesk.nl