Een jachthaven of watersportbedrijf: elk object heeft op een bepaald moment een waardebepaling nodig. Het inschatten van deze waarde is taxeren. Uw bedrijfspand taxeren kan nodig zijn voor een geldverstrekker, voor extra financiering bij een uitbreiding of bij de aan- of verkoop van uw bedrijf.

Waarom een taxatie?

Een taxatie van uw jachthaven of watersportbedrijf is nodig voor inzicht in de waarde ten behoeve van een eventuele (her)financiering. Naast het vastgoed worden ook de eventuele schepen, inventaris, machines en installaties meegenomen in de waarde. De waarde is o.a. afhankelijk van de exploitatie, de risico’s én marktontwikkelingen.

Redenen taxatie

Er zijn verschillende redenen om een taxatie uit te laten voeren. Een taxatierapport geeft een bepaalde waarde weer, maar waar is deze voor nodig? U kunt een taxatierapport nodig hebben bij de aan- of verkoop van een object, als u een hypotheek afsluit of verhoogt, maar ook bij het afsluiten van een opstalverzekering. De verzekering zal veelal vragen om de zgn. herbouwwaarde, terwijl een hypotheekverstrekker zal vragen om een marktwaarde. Ook kunt u een taxatie nodig hebben voor het vaststellen van een juiste huur: de (markt)huurwaarde.

Taxateur

Het bezitten van kennis in zijn vakgebied is echt onmisbaar bij een taxateur. Kennis kan worden verkregen via de juiste partnerships. Denk hierbij in het geval van watersport aan bijvoorbeeld HISWA. Belangrijk is het dat de taxateur is gespecialiseerd in uw branche. Zo weet diegene exact wat er speelt en wat er voor u als ondernemer belangrijk is. Last but not least: Een goede taxateur hoort aan de volgende eisen te voldoen: hij is ingeschreven bij het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT), hij is onafhankelijk en hij is op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen.

Muller Makelaardij

Hebt u een taxatie nodig ten behoeve van de aan- of verkoop van uw watersportonderneming, een (her)financiering, een bedrijfsopvolging, huurprijsvaststelling of een waardering voor de fiscus? Muller Makelaardij is dé betrouwbare en gespecialiseerde partij. Meer informatie? Neem contact met ons op!