Resultaten marktonderzoek jachthavens in Nederland

6 april 2021

Het jachthavenonderzoek van 2015 is hernieuwd. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de bezettingsgraad van jachthavens is gestegen, voor commerciële jachthavens is dit een stijging van 4%, voor gemeentehavens is er een daling te zien van 17%.

Stijging bezettingsgraad jachthavens

113 jachthavenexploitanten participeerden in het onderzoek naar jachthavens, dat zowel externe als interne invloeden op de markt onderzocht. Er is geconstateerd dat er een kleine stijging te zien is van 2,26% in de bezettingsgraad van de jachthavens. In 2015 was dit 87,86%, in 2019 bedroeg de bezettingsgraad 90,12%. De gemiddelde bezettingsgraad van commerciële jachthavens is met 4% gestegen. Er is geen samenhang te vinden tussen de hoogte van de bezettingsgraad en het voorzieningenniveau.

Hoogste ligplaatstarieven voor regio Utrecht

De regio Utrecht, Loosdrecht en Vinkeveen hanteren de hoogste ligplaatstarieven van Nederland € 1.782,00. Deze prijzen zijn gebaseerd op een boot met een lengte van 10 meter. Voorheen was de regio Friese meren de voordeligste manier om voor langere tijd aan te meren, tegenwoordig is dat de regio Noord € 725,00 en Randmeer € 943,00. Als het gaat om de bezettingsgraad van de jachthavens staat regio Hollandse plassen op de eerste plaats met 95,43%.

Kansen jachthavenmarkt

Door in gesprek te gaan met verschillende jachthavenexploitanten komt naar voren dat er verschillende kansen liggen in de jachthavenmarkt. Er is een opkomst van de verhuur van sloepen en boten. Er is de behoefte om langer te verblijven in een jachthaven én er is behoefte aan extra faciliteiten voor alternatieve vormen van overnachting.

Supermarkt of watersportwinkel worden gemist

Ligplaatshouders hebben naast de standaard voorzieningen behoefte aan een supermarkt of watersportwinkel bij de jachthaven. In het onderzoek is tevens gekeken of er andere behoeftes zijn én welke hiervan momenteel al vervuld worden.

Definitieve uitslagen onderzoek

Het volledige onderzoek leest u hier. Hierin staan alle conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen. Muller Makelaardij is sinds 1997 dé makelaar voor de aan- en verkoop en verhuur van jachthavens, jachtcharterbedrijven, zeilscholen en andere soorten watersportgebonden bedrijven en onroerend goed.