In 2005 is er onderzoek gedaan door Muller Makelaardij naar de ligplaatstarieven van jachthavens in Nederland. In 2015 heeft Muller Makelaardij dit onderzoek met het oog op een veranderende markt opnieuw uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is een overzicht creëren van verschillende kengetallen van jachthavens in Nederland. Onderstaand vindt u een samenvatting van de uitkomsten.

 

Samenvatting onderzoek jachthavens in Nederland 2015

Voorafgaand aan het onderzoek is de volgende verwachting geschetst:

 • de verwachting is dat de bezettingsgraden gedaald zijn ten opzichte van 2005;
 • de ligplaatstarieven per regio en eigendomssituatie verschillen sterk;
 • de ligplaatstarieven hebben geen invloed op de bezettingsgraad;
 • het voorzieningenniveau heeft invloed op de bezettingsgraad

De volgende vragen zijn onderzocht:

 • Wat is de gemiddelde ligplaatsprijs in Nederland en per regio?
 • Wat is de gemiddelde bezettingsgraad in Nederland en per regio?
 • Welke factoren hebben invloed op de ligplaatstarieven?
 • Welke factoren hebben er invloed op de bezettingsgraad?

De reden dat er vanuit de ligplaatstarieven en vanuit de bezettingsgraden wordt geredeneerd is niet voor niets. De geluiden uit de markt gaan voornamelijk over tarieven en bezettingsgraden. Immers, de omzet van een haven wordt grotendeels bepaald door de ligplaatstarieven en bezettingsgraad. Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen de eigendomssituatie van de haven: gemeente, ondernemer en verenigingen / stichtingen. Enerzijds omdat de eigendomssituatie een ander winstoogmerk beoogd, anderzijds om geluiden omtrent oneerlijke concurrentie zichtbaar te maken. De dataverzameling voor dit onderzoek verliep moeizaam. Dit komt onder andere door het ontbreken van een eenduidig adressenbestand van jachthavens in Nederland en de (bruikbare) respons (147 jachthavens van de 739 bekende adressen).

 

Ligplaatsprijzen

De gemiddelde ligplaatsprijs in Nederland in 2015 is € 35,62. Dit is op basis van de 147 ingevulde enquêtes. Daarom is het belangrijk te bedenken dat dit niet per definitie de gemiddelde ligplaatsprijs is. Opgesplitst in eigendomssituatie zijn de gemiddelde ligplaatsprijzen:

 

 

Bezettingsgraden

De gemiddelde bezettingsgraad in Nederland is 87,86%. Per eigendomssituatie ziet dit er als volgt uit:

 

Per regio is dan het volgende overzicht gecreëerd (waarbij de getallen achter de bezettingsgraad de rangorde in bezettingsgraad van hoog naar laag aangeven):

 

 

Conclusies

Aan de hand van verschillende statistische berekeningen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

 • Het eigendom van de haven heeft een sterke samenhang met de ligplaatstarieven: de ligplaatstarieven zijn hoger bij een haven in eigendom van een ondernemer;
 • Er is geen samenhang tussen de voorzieningen en de ligplaatstarieven. Een hoger voorzieningenniveau betekent dus niet perse een hogere ligplaatsprijs;
 • Er is een redelijk sterke samenhang tussen de ligplaatstarieven en de bezettingsgraad, waarbij een lage ligplaatsprijs voor een hogere bezettingsgraad lijkt te zorgen;
 • Er is een redelijk sterke samenhang tussen de voorzieningen en de bezettingsgraad, hoe hoger het voorzieningenniveau hoe hoger de bezettingsgraad;
 • Er is een redelijk sterke tot sterke samenhang tussen de eigendomssituatie en de bezettingsgraad, een haven in eigendom van een vereniging/stichting heeft een hogere bezettingsgraad;
 • In elke regio hanteren de havens in handen van ondernemers gemiddeld de hoogste tarieven;
 • Er is behoefte aan inzicht in cijfers in de jachthavenbranche, aangezien 99% van de respondenten graag de onderzoeksresultaten wil ontvangen.

Aanbevelingen

 • Om als ondernemer te kunnen concurreren met bijvoorbeeld verenigingshavens kan het raadzaam zijn het voorzieningenniveau te verhogen tegen minimale kosten en de prijs marktconform te houden.
 • Als jachthavenexploitant kan het raadzaam zijn om na te gaan op welke wijze de tarieven berekend zijn, en of dit een juiste manier is.
 • Om het verdienmodel te optimaliseren is het aan te raden te streven naar een hogere bezettingsgraad in plaats van een hogere ligplaatsprijs te hanteren aangezien een hogere ligplaatsprijs de bezettingsgraad weer naar beneden kan drukken.
 • De gemiddelde bezettingsgraad is gedaald en blijft een kernfactor om op de focussen. Is er bijvoorbeeld een alternatieve invulling te bedenken om de dalende bezettingsgraad op te vangen? De vloot van pleziervaartuigen in Nederland is dalende en er wordt niet verwacht dat de bezettingsgraad in de nabije toekomst zal stijgen.
 • Het is raadzaam om vervolg onderzoek te doen naar verbanden en invloeden, er is te weinig bekend over jachthavens in Nederland.