Taxatie in de watersportbranche: zo werkt het!

8 november 2017

Een taxatie is onlosmakelijk verbonden met de aan- of verkoop van een bedrijfsmatig object. Maar dat niet alleen: taxaties worden ook ingezet voor het op waarde schatten van een onderneming voor belastingtechnische doeleinden, financiering of voor het vaststellen van een huurprijs. Wanneer het gaat over taxaties in de watersportbranche is het belangrijk om een specialist te kiezen.

Waardebepaling

Bij een taxatie wordt de waarde van een object vastgesteld. De waarde is sterk afhankelijk van diverse factoren. Zo speelt bijvoorbeeld het soort object en de regio waarin het object staat mee. In de watersportbranche wordt gekeken naar de geschiktheid van de regio voor de watersport. Deze gegevens zijn continu in ontwikkeling. Feit is dat ieder taxatierapport verschilt, vertrouw dus niet op een taxatierapport van enkele jaren geleden.

Onderdelen taxatierapport

In een taxatierapport komen diverse onderdelen aan bod, denk hierbij aan:

 • Bereikbaarheid van het bedrijfsobject. In het geval van een watersportbedrijf wordt er ook gekeken naar bereikbaarheid via water.
 • Locatie. Hierbij wordt gekeken naar de geschiktheid van de locatie en de populariteit van de regio.
 • Representatie en uitstraling. Bij dit onderdeel geven we een bouwkundige inschatting van de staat waarin de waterwerken en bijbehorende objecten zich bevinden.
 • Bestemmingsplannen. De bestemming is van belang voor het bepalen van de waarden. Welke mogelijkheden biedt het object op basis van de toegestane bestemming?
 • Kadastrale gegevens. Om zeker te zijn van hetgeen wordt getaxeerd, wordt er gekeken naar de kadastrale gegevens. Hierdoor worden oppervlakten en grenzen duidelijk gemaakt.
 • Doel taxatie

  Hoe het taxatierapport exact wordt opgebouwd en welke onderdelen het bevat hangt af van het doel van de taxatie. Zo kan er naast de standaard onderdelen aanvullend worden gekeken naar onder andere de winstcapaciteit van de onderneming en kan er een waarde worden toegekend aan het bedrijf.

  Kies een specialist in uw branche

  Hebt u een watersportbedrijf? Dan is het kiezen voor een specialist op het gebied van taxaties in deze branche geen overbodige luxe. Een watersportspecialist weet namelijk precies waar op gelet dient te worden. Wat dacht u bijvoorbeeld van de staat van walbeschoeiing? Of de mate van focus op watersport in de betreffende gemeente? Maar dat niet alleen: een kenner weet exact wat er speelt in de watersportbranche, wat mogelijke kansen zijn en met welke wet- en regelgeving u rekening dient te houden. Benieuwd wat Muller Makelaardij voor u kan betekenen met betrekking tot taxaties? Neem vrijblijvend contact op!