Opnieuw grote prijsverschillen bij ligplaatsen in jachthavens

17 februari 2017

Herhaling onderzoek uit 2005 legt sectorontwikkelingen bloot

Uit onderzoek onder jachthavens blijken grote regionale prijsverschillen in ligplaatsen. De duurste zijn de Noord/Zuid-Hollandse Plassen met een m² prijs van gemiddeld € 44,80 per jaar. Met € 25,08 zijn de Friese Meren het goedkoopste. Een prijsverschil van ruim 75%. Tevens bestaan verschillen in bezettingsgraden, waarbij havens in de Randstad met 94% het best gevuld zijn. Het onderzoek concludeert een aantoonbaar verband tussen het voorzieningenniveau en de bezettingsgraad. Meer voorzieningen geven een hogere bezettingsgraad. De huidige marktsituatie biedt echter weinig speelruimte in prijs, waardoor havens meer voorzieningen moeten aanbieden voor hetzelfde geld om goed gevuld te blijven. Stijn Boode, Bedrijfsgroepmanager Recreatie van HISWA Vereniging: “Het is een goede ontwikkeling dat Muller Makelaardij dit onderzoek landelijk heeft uitgevoerd. Er is behoefte aan actuele marktgegevens. Het aangetoonde verband tussen het aantal voorzieningen en de bezettingsgraad laat zien dat het loont om veel voorzieningen op de jachthaven aan te bieden. Hiermee onderscheiden commerciële full-service havens zich dan ook in de markt.”

 

In 2015 is het onderzoek uitgevoerd door Anniek Visser van de Hanze Hogeschool uit Groningen. Initiatiefnemer was Muller Makelaardij, landelijk bemiddelaar en taxateur van nautische bedrijven en onroerend goed. Bedrijfsmakelaar Bernd Kamp: ‘Het CBS of brancheorganisaties meten deze cijfers niet. Terwijl ze voor inzicht in de sectorontwikkeling en waardetaxaties heel belangrijk zijn. De responderende jachthavens gaven dit ook aan. Wij hebben in 2005 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Nu was de tijd rijp voor herhaling.’

 

Er werden ruim 700 jachthavens benaderd met drie verschillende typen eigenaar: bedrijf, gemeente of vereniging. De respons bedroeg 150 havens. De uitkomsten van de gemiddelde liggelden per boxmaat (inclusief BTW) en bezettingsgraden in negen vaargebieden.

 

Marktontwikkeling

Bestonden in 2005 in veel havens nog wachtlijsten voor een ligplaats, nu is die situatie veranderd. De gemiddelde watersportconsument is aan het vergrijzen. De uitstroom is groter dan de nieuwe aanwas. Het op peil houden van de bezettingsgraad is essentieel voor een gezonde haventoekomst. Kamp: “Gechargeerd gezegd zag een haven er vaak uit als een parkeerplaats voor de boot. Maar de nieuwe watersporter ziet de ligplaats steeds vaker als een tweede thuis. Ook als een dag niet wordt gevaren, moet het fijn zijn om naar de boot te gaan. De haven als plek met een fijn vakantiegevoel. De kwaliteit van de ligplaats is belangrijk. Jachthavenondernemers zouden meer in belevingswerelden kunnen denken. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Marina Volendam en Jachthaven Bruinisse.”

 

Muller Makelaardij uit Sneek is al 20 jaar de specialist in Nederland in bemiddeling en taxatie van nautische bedrijven.