Eernewoude (Warten), Princehof 3

9003 XA WARTEN
€ 575.000 k.k.

Princehof 3 vanuit de lucht

 

Samenvatting van het aangebodene

 

Historie

De aangeboden locatie heeft een rijke geschiedenis. Tot meer dan honderd jaar terug werden op deze locatie houten aken, tjalken en schouwen gebouwd. In 1905 werd jachtwerf overgenomen door de familie Westerdijk. Zij zijn in 1960 begonnen met het bouwen van stalen zeeschouwen en hebben dit tot 1982 gedaan. Daarna is de voormalige werf in gebruik genomen om motorjachten te verhuren.

 

De onroerende zaken

Midden in natuurgebied De Alde Feanen op een eiland bevindt zich deze bedrijfswoning met voormalige jachtwerf aan het water. Momenteel zijn de bedrijfsgebouwen in gebruik als werkplaats ten behoeve van de jachtwerf/bootverhuur en voor winterstalling. De woning heeft een woonoppervlakte van circa 135 m² en is gebouwd in 1980. In 2000 en 2013 is de woning gemoderniseerd. Indeling: Hal met vide, toilet, kantoor/werkkamer, woonkamer met open keuken (2013), rondom uitzicht op het water en bijkeuken/berging. Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, complete badkamer met douche, dubbele wastafel en 2e toilet, geheel betegeld. De bedrijfsgebouwen zijn geschakeld en in totaal ruim 500 m² groot en verkeren in een matige tot redelijke staat. Het betreft staalskeletbouw, de gevels zijn van metselwerk en gedekt met een zadeldak van golfplaten (mogelijk asbesthoudend). Naast loopdeuren heeft de loods grote openschuivende deuren, die er voor zorgen dat vanaf de aangrenzende hellingrail de schepen naar binnen getrokken kunnen worden. Het geheel is omringd door een ruime tuin die de prachtige natuur zichtbaar maakt.

 

Parkeren

Het eiland is alleen per boot te bereiken, waardoor er geen parkeerplaatsen zijn op het eiland. Aan de overzijde zijn er 3 bijbehorende parkeerplaatsen en 3 aanlegplaatsen plus een intercom. In overleg is het mogelijk meerdere parkeerplaatsen en aanlegplaatsen over te nemen.

 

Ligplaatsen

Het geheel biedt daarnaast circa 10 ligplaatsen en extra aanlegmogelijkheden aan de oever, een eigen zwemstrandje en een terras aan het water. De totale kade is circa 90 meter.

 

Vraagprijs

Het geheel wordt aangeboden voor een vraagprijs van € 575.000,- k.k.

 

Ligging en bereikbaarheid

Het aangebodene is gelegen midden in natuurgebied Nationaal Park de Alde Feanen, onder de rook van Leeuwarden. Het natuurgebied is ontstaan door veenafgravingen en bestaat uit ruim 2000 hectare laagveenmoeras met 450 soorten planten en ruim 100 vogelsoorten. Doordat het aangebodene op een eiland ligt is deze alleen te bereiken per boot. De overzijde is goed bereikbaar via de A7, A32 en N31. Het geheel ligt in het hart van Friesland te midden van een aantal pittoreske dorpjes en niet ver van Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.

 

 

Overige bepalingen

 

Bodemgesteldheid

In 2017 is een bodemonderzoek uitgevoerd. Bij het huidige gebruik is er geen saneringsplicht.

 

Bestemming

De huidige bestemming is niet-agrarische bedrijven, met dubbelbestemming Natura 2000 Alde Feanen. De van toepassing zijnde regels en plankaart zijn toegevoegd in de bijlagen.

 

Kadastrale informatie

Gemeente: WARREGA

Sectie: B

Nummers: 2835 en 3116

Oppervlakte: 2.525 m²

Status: in eigendom

 

Mogelijke activiteiten

Het geheel biedt veel mogelijkheden dankzij de huidige bestemming. Er kan aan het water gewoond en gewerkt worden in iedere gewenste vorm. Wonen op een prachtige locatie met een bedrijf aan huis? Een watersportbedrijf beginnen? Genieten van de natuur terwijl u uw werkzaamheden vanuit huis doet? Dit behoort allemaal tot de mogelijkheden.

 

Overige informatie

De locatie is omgeven door natuur en recreatie. De locatie zou zich daarom ook uitstekend lenen voor ontwikkeling in de vorm van recreatie en/of wonen. Gemeente en provincie staan hier voor open, maar hebben geen enkele toezegging gedaan en tevens beperkingen benoemd. Indien de locatie aangekocht wordt ten behoeve van ontwikkeling ligt de verantwoordelijkheid hiervoor geheel bij de koper.

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie
met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.