Wanneperveen, Beulakerweg 3

7946 LX WANNEPERVEEN

Algemeen

Te koop aangeboden de romantisch gelegen, te renoveren Jachthaven Heite met bedrijfswoning aan het meer de Beulakerwijde. De jachthaven heeft circa 200 ligplaatsen waarvan 45 overdekt.

 

Het bedrijf

Door de karakteristieke sfeer en de fraaie ligging straalt het bedrijf een nostalgie uit die veel moderne jachthavens ontberen. Het authentieke karakter van Jachthaven Heite maakt het tot een unieke haven die na renovatie uit kan groeien tot een jachthaven met een hoge recreatieve waarde. De exploitatie bestaat op dit moment uit de verhuur van 200 vaste ligplaatsen en biedt mogelijkheden tot uitbreiding.

 

De onroerende zaken

De jachthaven is aangelegd in de zestiger jaren. De waterwerken van de haven zijn grotendeels opgetrokken uit grenen hout, al zijn er enkele delen van azobé. De walbeschoeiing is eenvoudig, deels grenen en deels vervangen voor azobé. De waterwerken zijn gedateerd.

De eenvoudig gebouwde boothuizen zijn gemaakt van grenenhout en bedekt met asbestverdachte golfplaten. De boothuizen zijn aangetast door de tand des tijds. Om te voldoen aan de eisen van deze tijd dienen deze geheel te worden vernieuwd.

 

Het woonhuis

Het woonhuis is gebouwd de zestiger jaren en heeft een schitterende ligging met uitzicht over het meer. De woning heeft een woonoppervlak van circa 100 m² met een aanbouwde garage van circa 30 m². De woning is gedateerd en dient te worden gemoderniseerd. De woning heeft enkele beglazing en vermoedelijk aangetaste vloerbalken. Een echte uitdaging met een sfeervolle uitstraling door de ligging en rieten kap.

 

Parkeren

Op de jachthaven zijn ruimvoldoende parkeerplaatsen aanwezig. Deze zouden in de winterperiode geschikt zijn voor winterstalling en bieden daarnaast nog ruimte voor uitbreiding van de exploitatie.

 

 

Ligging & bereikbaarheid

Jachthaven Heite ligt op een prachtige locatie, direct aan de Beulakerwijde en nationaal park de Weerribben-Wieden. Het uitzicht vanuit de haven en de bedrijfswoning is dan ook schitterend te noemen. De (internationale) toeristische trekpleister Giethoorn, ‘Hollands Venetië’, is binnen nog geen 15 minuten varen te bereiken. De combinatie van prachtige natuur en toeristische aantrekkelijkheid maakt dat de locatie van de haven als een absolute A-locatie benoemd mag worden.

De bereikbaarheid van de haven is uitstekend te noemen. De haven ligt direct gelegen aan de N334 en op 2 minuten loopafstand bevindt zich een bushalte waar ieder uur 4 bussen stoppen.

 

 

Overige bepalingen

BODEMGESTELDHEID
Er is geen bodemonderzoek uitgevoerd.

 

BESTEMMING en KADASTRALE INFORMATIE

Het aangeboden object valt planologisch onder het vigerende bestemmingsplan ‘Zuidelijke Kernen’ vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland op 4 december 2012. Dit betreft alle percelen die in volle eigendom zijn, met uitzondering van D 5230. Deze wordt deels gehuurd van de vereniging Natuurmonumenten.

 

Gemeente Sectie en nummer Oppervlakte Bestemming
Brederwiede C 10     229 m² Verkeer, Groen
Brederwiede C 926       32 m² Verkeer
Brederwiede C 927     132 m² Verkeer
Wanneperveen D 5271     185 m² Groen
Wanneperveen D 5400     970 m² Verblijfsrecreatie
Wanneperveen D 5401 10.040 m² Verblijfsrecreatie
Wanneperveen D 5843     595 m² Groen
Wanneperveen D 5230, deels Ca. 54 m² Water

 

In de bijlagen zijn de kadastrale kaart en het bestemmingsplan met betreffende regels toegevoegd. Bij aankoop wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot het overnemen van het huurcontract.

 

OVERIGE INFORMATIE

De boothuizen zijn opgebouwd uit asbestverdachte materialen. In 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Particulieren, bedrijven en (overheid)-instellingen mogen die dan niet meer bezitten. Voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten is subsidie beschikbaar.

 

MOGELIJKE ACTIVITEITEN

Dankzij de aanwezigheid van toeristen in het gebied en de onbebouwde grond die de jachthaven rijk is, zijn er voldoende mogelijkheden voor andere activiteiten. Dit kunnen zijn de verhuur van (zeil)boten, onderhoud en stalling van schepen, een kleinschalige horecagelegenheid of een (mini) camping.

 

OVERDRACHT
Aanvaarding in overleg.

 

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper.  Bij het tot stand komen van een koop-overeenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

BEZICHTIGINGEN
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats via de verkopende makelaar:

 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING – VOORBEHOUDEN

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

 

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie
met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

 

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.