Sneek, H. Bulthuisweg 15-17

8606 KB SNEEK

Object

Aangeboden wordt een modern watersport gebonden bedrijfspand, met bedrijfswoning en ligplaatsen op een A1 locatie in het midden van het Friese meren gebied.

 

De aanbieding bestaat uit:

 • een perceel bedrijfsterrein met water van totaal 6.609 m2
 • een goed geïsoleerde, hoogwaardige en verwarmde bedrijfshal van 345 m2
 • een receptie met kantoor, kantine, opslag en sanitaire ruimte op de begane grond, totaal 115 m2
 • haven met 35 ligplaatsen
 • circa 60 parkeerplaatsen op eigen terrein
 • kraan van 20 ton met botenwagen en circa 65 cradles
 • brandstofpomp voor levering derden
 • vuilwaterstation
 • zeer royale bedrijfswoning met groot dakterras, tezamen ca 240 m2 en uitzicht op het water

Reden van verkoop

De eigenaren, de heer en mevrouw Fennema, hebben op deze locatie de afgelopen 18 jaar (vanaf 2000) een verhuurbedrijf van motorboten geëxploiteerd. Dit verhuurbedrijf is inmiddels verkocht en wordt op een andere locatie voortgezet. Reden om nu ook de onroerende zaak te koop aan te bieden.

Omschrijving van de onroerende goederen

Het bedrijfspand, gebouwd in 2000, van circa 26 bij 23 meter (totaal bebouwde oppervlakte 480 m²) is gebouwd met een fundering op palen, met een staalconstructie waarbij de gevels zijn voorzien van damwand profielplaten. Het geheel heeft een plat dak.
Er is een onderheide betonvloer aanwezig.
Naast de bedrijfshal zijn daarin aanwezig een receptie met kantoor, kantine en bergruimte en een bedrijfswoning.

De bedrijfshal, oppervlakte 345 m2, is verdeeld in 2 secties van 112 m² en 210 m². Er zijn twee overheaddeuren (5,5 bij 5,5 meter) aanwezig.

 

De bedrijfswoning heeft een aparte entree, woonkamer, toilet, studeerkamer, extra kamer, open eetkeuken met bijkeuken, badkamer met ligbad en infrarood-cabine.

In 2009/2010 is een uitbreiding van de bedrijfswoning gerealiseerd d.m.v. een opbouw van een volledige extra verdieping op de bestaande bedrijfswoning van 11 x 11,4 meter.

Deze verdieping telt 3 slaapkamers, een badkamer met douche en een royaal dakterras op het zuiden.
De inhoud van het woonhuis is 798 m³.

 

Dak, gevel, vloer en beglazing van het bedrijfspand zijn voorzien van thermische isolatie.

De installaties bestaan uit:

 • centrale verwarming middels radiatoren + boiler;
 • elektra-installatie met 220 en 380 volt.

De haven is aangelegd in 2000 en telt 35 ligplaatsen met afmetingen van 10 tot 12 meter en een waterdiepte van 1 tot 2 meter.
De damwand en de steigerwerken bestaan uit geïmpregneerd grenen.
De steigers zijn voorzien van watertappunten, stroomafnamepunten en steigerverlichting. Er is een vuilwaterstation aanwezig.

 

Verder aanwezig:

 • een kolomkraan (bouwjaar 2000) met een hijscapaciteit van 20 ton (laatste keuring in 2017),
 • een hydraulische botenwagen, bouwer Schilstra van 20 ton, bouwjaar 2017,
 • een vorkheftruck, merk Manitou, van 3 ton, bj. 2005
 • 65 bootstoelen met een draagcapaciteit variërend van 5 tot 20 ton,
 • een dieselbrandstofpomp voor levering derden (GTL-brandstof) met een bovengronds tank voor dieselolie, geplaatst in een opvangbak met hemelwaterafdekking.

Voor het afspuiten van de onderwaterschepen is een afspuitplaats aanwezig, met bezinkput en olie/ vet afscheider.

Op het eigen, met gebroken puin verhard deel van het terrein zijn circa 60 parkeerplaatsen.
Er is een hekwerk rondom het bedrijfsterrein met een elektrische schuifpoort.

 

Exploitatieactiviteiten

Het aangeboden object is uitermate geschikt als locatie voor een jachtverhuurbedrijf, jachtmakelaardij en/ of jachtservice en onderhoud.

Ook jachtverkoop zou op deze locatie goed mogelijk zijn.

 

Overige informatie

De kantoor en receptieruimte en bedrijfswoning zullen worden voorzien van een energieprestatiecertificaat.

 

Overdracht

In overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Ligging & Bereikbaarheid

 

 

De aangeboden onroerende zaak is gevestigd op het watersport gebonden bedrijvenpark ’t Ges in Sneek waar men beschikt over een royaal terrein op goede zichtlocatie.
Deze A1 locatie op watersportgebied is direct bereikbaar vanaf de A7 en heeft een onbelemmerde vaarverbinding met Sneek en het Sneekermeer.
Op dit bedrijvenpark zijn toonaangevende watersportbedrijven gevestigd zoals Brandsma Jachten, Jetten Yachting, Vripack en Jansma Jacht Sneek die voor een goede klantenstroom zorgen.

 

Overige bepalingen

 

Bodemgesteldheid

De eigenaar is niet in het bezit van een rapport bodemonderzoek. Bij oorspronkelijke uitgifte van de grond is door de gemeente een bodemonderzoek ingesteld. De bodemgesteldheid zou geschikt zijn voor het huidige gebruik.

 

Bestemming

Op het aangeboden object is van toepassing het vigerende bestemmingsplan Sneek, Houkesloot /’t Ges, vastgesteld door de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân op 7 november 2013.
Het aangeboden object heeft de bestemming: Bedrijventerrein – 1 (artikel 5). In de bijlagen is het betreffende deel van de plankaart met legenda en het bijbehorende artikel 5 uit de voorschriften opgenomen.

 

Kadastrale informatie

Volgens de uittreksels van de directie van het kadaster en openbare registers in Nederland, staat het aangebodene kadastraal als volgt bekend:

 

Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Status
Sneek F 1299 A1 Wonen (appartement) eigendom
Sneek F 1299 A2 Bedrijvigheid (industrie) terrein (industrie) eigendom

De eigenaren van onroerend goed op bedrijvenpark ’t Ges in Sneek zijn conform de aankoopakte van de grond verplicht toe te treden als lid van de Vereniging van Eigenaren Bedrijven¬park ’t Ges (opgelegd als kwalitatieve verplichting). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het afschrift van de akte van levering op 20 december 1999 overgeschreven op het hypotheek-kantoor in Leeuwarden in deel 9843/ nummer 12. Deze VVE is echter nooit opgericht.
Bij akte van 25 februari 2009 is het oorspronkelijke perceel kadastraal bekend als gemeente Sneek sectie F 1112, groot 66 are 9 ca, gesplitst in 2 appartementsrechten, bekend als Sneek sectie F nummers 1299 A1 (bedrijfswoning in bezit van de heer en mevrouw Fennema) en 1299 A2 (bedrijfspand in bezit van Fennema Maritiem B.V.).

De uittreksels van de betreffende kadastrale berichten zijn opgenomen in de bijlagen.

 

Bezichtigingen

Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats via de verkopende makelaar.

 

Vrijblijvende aanbieding – Voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

 

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie
met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

 

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.