Heusden, Bakkersdam 9

5256 PK HEUSDEN
€ 490.000 excl. BTW k.k.

Algemeen

 

Samenvatting van het aangebodene

Legerstee Watersport wordt gerund door Ries Legerstee. Het bedrijf bestaat uit een met name technische watersportwinkel met een zeer uitgebreid assortiment, een groot bunkerstation, een aantal ligplaatsen en een droogdok ten behoeve van onderhoud en reparaties aan schepen.

 

De roerende zaak

Het bedrijf is gevestigd op een ponton. In 2000 is dit ponton, met uitzondering van de stalen bak, gebouwd door de eigenaar. Op het ponton bevinden zich op de begane grond de watersportwinkel, de sanitaire voorzieningen, een kantoor en een magazijn.  Op de verdieping, die zowel vanuit de winkel als via buiten te bereiken is, bevindt zich de woning.

Het ponton is gebouwd van een stalen bak met een staalskelet opbouw. Alle materialen zijn hoogwaardig en verkeren in goede staat. Het geheel is goed onderhouden en in het voorjaar van 2018 nog volledig geschilderd.

 

Het bedrijf

Het bedrijf bestaat uit een watersportwinkel van circa 250 m² met een ruime keuze uit meer dan 15.000 artikelen voor motorjacht, zeiljacht, sleepboot, platbodem, speedboot, roeiboot of ieder ander drijvend object. Legerstee is gecertificeerd dealer van onder andere De IJssel coatings, Victron Energy, Webasto en VETUS. Tevens beschikt de winkel over een webshop, waar bijna 5.000 van de artikelen online te bestellen zijn.

Aan de waterzijde van het ponton drijft een 56 meter lange brandstofsteiger. Hier in zijn 3 diesel-/GTL-tanks van 24.000 liter gevestigd en een 8.000 liter benzinetank.

Ook beschikt het bedrijf over een droogdok (bouwjaar ‘93/’94). Hier is het mogelijk om schepen tot 18 meter te dokken ten behoeve van reparaties en onderhoud.

Aan de westzijde van het bedrijf bevinden zich nog ongeveer 21 ligplaatsen, die op jaarbasis worden verhuurd. Deze zijn bereikbaar via een loopbrug vanaf de landtong. Aan de oostzijde bevinden zich ook nog 5 ligplaatsen. Door de ligging in een waterkom aan de Maas bestaat het geheel uit drijvende steigers.

 

Parkeren

Op de landtong zijn circa 25 parkeerplaatsen en is plaats voor gasflessen en vloeistoffen. Tevens staan er vuilcontainers, en zeecontainers ten behoeve van opslag. Daarnaast staan er 2 stallen voor ezels, pony’s of paarden.

 

Bedrijfswoning

De woning bevindt zich op de verdieping van het ponton. Het is een verzorgde woning met 3 slaapkamers, een nette keuken, badkamer en een ruime woonkamer met een wijds uitzicht over de Maas.

 

Vraagprijs

Het ponton met inventaris, bedrijfsvoering en website wordt aangeboden voor een vraagprijs van € 490.000,- k.k. exclusief BTW.

De winkel- en brandstofvoorraad zal tegen de inkoopwaarde overgedragen worden.

 

Ligging en bereikbaarheid

Watersportcentrum Legerstee is gelegen aan de rand van Heusden, een prachtige vestingstad met een rijke geschiedenis in Noord Brabant. Het ponton ligt aan een landtong in een industrieel gebied aan de Bergsche Maas. Het bedrijf is zowel over de weg als het water goed te bereiken, door de nabijgelegen A-wegen; A59, A2 en A27. Door de ligging in de havenkom is de locatie, rechtstreeks aan de Maas toch beschut en zonder veel golfslag. Ondanks de ligging aan de rand van Heusden, weten vele klanten de watersportwinkel te vinden door de goede naam en faam van het bedrijf.

 

Overige bepalingen

 

Bodemgesteldheid

Er is geen bodemonderzoek uitgevoerd.

 

Bestemming

In het gebied geldt een beheersverordening. De regels zijn bijgevoegd als bijlage.

 

Kadastrale informatie

Het aangebodene bestaat uit delen van de percelen HEUSDEN A 2636 en HEUSDEN G 1331. De percelen zijn in eigendom van de Staat en worden op basis van huur en vergunningen gebruikt door Legerstee Watersport.

De huurovereenkomst voor het water heeft een looptijd van telkens 1 jaar en wordt, indien niet opgezegd, automatisch verlengd. De overeenkomst is uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Staat overdraagbaar. Het uiteinde van de landtong wordt gepacht door Legerstee. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging voor telkens een jaar behoudens opzegging. Deze overeenkomst is tevens uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Staat overdraagbaar. Voor het ponton is een vergunning verleend (“drijvende inrichting niet voor vervoer bestemd”), deze vergunning geldt ook voor de rechtsopvolgers. In totaal bedraagt de jaarlijkse huur circa € 9000,- excl. BTW.

De betreffende vergunningen en overeenkomsten zijn op verzoek beschikbaar.

Overige informatie

Het aangebodene betreft uitsluitend roerende zaken.

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper.  Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Kaart