Terneuzen, Polenweg 24 en 26

4538 AP TERNEUZEN
€ 2.700.000 excl. BTW k.k.

Algemeen

Aangeboden worden twee zeer hoogwaardige multifunctionele bedrijfsgebouwen. Het betreft een showroom met schilderhal en een geïsoleerde bedrijfsloods opgedeeld in verschillende units inclusief kantoorruimtes. Het geheel is gelegen in Terneuzen nabij het kanaal Gent-Terneuzen. Het object verkeert in een zeer goede staat van onderhoud en biedt tal van mogelijkheden.

 

Huidig gebruik

Momenteel wordt het geheel gebruikt voor verschillende activiteiten. In de showroom wordt op dit moment op kleine schaal een watersport-winkel geëxploiteerd en daarnaast worden er barbecues en toebehoren verkocht. De schilderhal wordt gebruikt als opslagruimte. Het andere gebouw wordt gebruikt voor winterstalling, jachtservice en onderhoud van schepen.

 

De onroerende zaken

De aangeboden onroerende zaken bestaan uit twee gebouwen. Het ene gebouw betreft een showroom en het andere een bedrijfsgebouw met opslagruimten.

 

Bedrijfsgebouw

Het bedrijfsgebouw heeft een totaal vloeroppervlakte van circa 3.305 m², bestaande uit:

  • ca. 2.650 m² (winter)berging
  • ca. 170 m² kantoorruimte
  • ca. 485 m² werkplaats, opslag en kantineruimte

Het geheel is gebouwd in 2002 onder bouwbegeleiding van de huidige eigenaar. Hierbij is nadrukkelijk gelet op het gebruik van hoogwaardige bouwmaterialen. Het bedrijfsgebouw is voorzien van een (deels onderheide) vloeistofdichte betonvloer en is geheel geïsoleerd. Het betreft een staalskeletbouw gefundeerd op staal. Het bedrijfsgebouw is onderverdeeld in 3 delen, waarbij iedere ruimte van elkaar is gescheiden door middel van een brandwerende kalkzandsteenmuur. Twee delen zijn momenteel in gebruik als (winter)stalling voor vaar- en voertuigen. Beide ruimtes hebben een vrije hoogte van 8 meter en zijn te bereiken middels een elektrische overheaddeur met lichtstraten (circa 6,5 meter hoog). Tevens heeft het geheel een vrije overspanning van 30 meter. Het derde compartiment is onderverdeeld in een werkplaats/stallingsruimte met daar omheen kantoorruimtes en een ruime kantine. Tevens zijn er aparte werkplaatsen voor o.a. houtbewerking en staalconstructies. Een plattegrond is toegevoegd als bijlage.

 

Showroom

De showroom heeft een bruto vloeroppervlakte van in totaal 730 m². Deze bestaat uit:

  • ca. 325 m² showroom/winkel plus een vide van ca. 135 m²
  • ca. 140 m² schilderruimte
  • ca. 60 m² kantoor
  • ca. 70 m² berging

De showroom is gebouwd in 2009 en in dezelfde stijl als het bedrijfsgebouw. In de showroom is een ruimte gebouwd die is ingericht als schilderloods. Momenteel wordt deze gebruikt voor opslag. De winkelruimte is aan één zijde voorzien van een grote raampartij die zorgt voor een prachtige lichtinval. Daarnaast is er in de winkelruimte een vide om nog meer artikelen tentoon te kunnen stellen. De winkel is verder voorzien van een toonbank, kantoorruimte en berging.

Aan de zuidzijde van de showroom grenzen nog twee aparte bedrijfshallen in eigendom van derden. Zie hiervoor ook de kadastrale tekening.

 

Terrein

De bedrijfsgebouwen zijn omringd door in totaal ruim 6.000 m² verhard terrein. Hierdoor wordt ook voldoende parkeermogelijkheid op eigen terrein geboden. Op het terrein is een afspuitplaats voor onderwaterschepen met vet afscheidingsput aanwezig. Winterdag wordt het verharde terrein tevens gebruikt voor de stalling van schepen.

 

Mogelijke activiteiten

Door de bouwwijze van de onroerende zaken biedt het geheel veel mogelijkheden. Het bedrijfsgebouw met de grote stallingsruimtes kan gebruikt worden als werkplaats, om verhuurd te worden in aparte gedeeltes en voor elk soortige bedrijfsvoering die grote ruimte behoeft. De showroom kan gebruikt worden als winkel, maar ook kan de schilderruimte separaat verhuurd worden.

 

Vraagprijs

Het geheel wordt aangeboden voor € 2.700.000,- k.k. exclusief BTW

 

Ligging en bereikbaarheid

De bedrijfsgebouwen zijn gevestigd in Terneuzen, een stoere havenstad aan de Westerschelde. De stad heeft een sterke band met het water, die nog duidelijk zichtbaar en voelbaar is. Terneuzen biedt diverse (water)recreatiemogelijkheden en heeft een gastvrije binnenstad met diverse winkels en horecagelegenheden.
Het aangebodene is gelegen aan de zuidwestkant van de stad en nabij het kanaal Gent-Terneuzen. Het geheel is goed te bereiken via de Westerscheldetunnel (N62) en is daarnaast op korte afstand van Antwerpen gelegen.

 

Overige bepalingen

Bodemgesteldheid

Er is een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. De conclusies van het bodemonderzoek zijn toegevoegd als bijlage.

 

Bestemming

Het aangeboden object valt planologisch onder de vigerende beheersverordening Oostelijke Kanaaloever, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen op 25 juni 2013. Op grond van de plankaart heeft het aangebodene de bestemming “bedrijventerrein – A bedrijf van categorie 2 tot en met 3.1”. In de bijlagen is het betreffende deel van de plankaart met legenda en bijbehorende artikelen uit de voorschriften opgenomen.

 

Kadastrale informatie

De totale grondoppervlakte bedraagt 11.488 m² onderverdeeld in 2 kadastrale percelen, te weten:

Polenweg 26
Gemeente: Terneuzen
Sectie: F
Nummer: 1902
Oppervlakte: 9.448 m²
Status: in eigendom

 

Polenweg 24
Gemeente: Terneuzen
Sectie: F
Nummer: 2214
Oppervlakte: 2.040 m²
Status: in eigendom

 

Overige informatie

In overleg kunnen ook andere zaken overgenomen worden, waaronder een machinepark, bokken, een stuk erfpachtgrond met een botenkraan en een aantal ligplaatsen in het centrum van Terneuzen. Momenteel hoort dit niet bij het aangebodene, maar mocht hiervoor interesse zijn dan kunt u hier naar informeren.

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden. Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Kaart