Sneek, Zwolsmanweg 16

8606 KC SNEEK
€ 790.000 k.k.

De onroerende zaak

Bent u op zoek naar een zeer representatief en prachtig aan het water gelegen kantoorpand? Dit is uw kans!

Namens de eigenaar de heer Dick Boon bieden wij aan een uniek kantoorpand.
Het object bestaat uit:

  • Modern kantoorgebouw in 2 bouwlagen, groot circa 710 m2 VVO
  • Buitenterras
  • Circa 20 parkeerplaatsen op eigen terrein
  • 7 ligplaatsen
  • Totaal perceel oppervlakte 2.401 m2

Het kantoorgebouw is mede ontworpen door de heer Boon, oprichter en jachtontwerper van Vripack Yachting. Doel was het pand aan te laten sluiten bij de allure en uitstraling van de jachtontwerpen die deze internationale ontwerpstudio al sinds 1961 ontwerpt. Ook de internationale en vaak veel eisende klantenkring moest op dit kantoor comfortabel kunnen worden ontvangen. Het object wordt sinds de bouw in 1998 verhuurd aan Vripack Yachting International BV. Deze onderneming is een jachtontwerpstudio, sterk gemaakt door zijn uitgebreide scheepsarchitectuur en technische ervaring. Met tientallen jaren ervaring en een portfolio van meer dan 7.400 ontwerpen heeft Vripack internationaal een uitstekende reputatie opgebouwd.

 

Het L- vormige kantoorgebouw is gebouwd in 1998 en heeft onderstaande indeling:

  • Begane grond: centrale entree ruimte met receptie en trapopgang naar 1e verdieping, royale kantoortuin met ruimte voor circa 26 werkplekken, kopieervertrek, pantry, kantoorvertrek, vergader-ruimte, magazijn. Totaal circa 355 VVO.
  • 1e verdieping: overloop, royale kantoortuin met ruimte voor circa 26 werkplekken, directiekamer, 2 kantoorvertrekken, vergaderruimte, kantine met keuken, toilet. Totaal circa 355 VVO.
  • Op de begane grond bevindt zich nog een losse aangebouwde kantoorunit, groot circa 90 m2, eigendom van huurder.

 

Vraagprijs

De vraagprijs voor dit object bedraagt € 790.000,- k.k.

Aanvaarding in overleg

 

Ligging en bereikbaarheid

Het kantoorgebouw is zeer fraai gelegen op het bedrijventerrein ’t Ges aan de rand van Sneek. Dit bedrijventerrein is een ervan de belangrijkste watersport gerelateerde bedrijfslocaties van Friesland en mag gezien worden als een A1-plek. Gelegen op korte afstand van de binnenstad van Sneek en met uitzicht over de Houkesloot, de vaarverbinding tussen Sneek en het Sneekermeer, maakt deze locatie zeer aantrekkelijk als vestigingslocatie voor een kantoorgebouw, al dan niet watersport gebonden.

 

Overige bepalingen

 

Huidige huur afspraken

Het aangeboden kantoorpand wordt thans verhuurd aan Vripack. Na gebleken serieuze belangstelling kunnen wij u inzage geven in de thans geldende huurovereenkomst tussen de eigenaar en huurder Vripack.

 

Energielabel

Het kantoor beschikt over energielabel A.

 

Bodemgesteldheid

De eigenaar is niet in het bezit van een rapport bodemonderzoek. Bij oorspronkelijke uitgifte van de grond is door de gemeente een bodemonderzoek ingesteld. De bodemgesteldheid zou geschikt zijn voor het huidige gebruik.

 

Bestemming

Op het aangeboden object is van toepassing het vigerende bestemmingsplan Sneek, Houkesloot /’t Ges, vastgesteld door de Raad van de gemeente Súdwest-Fryslân op 7 november 2013. Het aangeboden object heeft de bestemming: Bedrijventerrein – 1. Conform dit bestemmingsplan heeft het aangeboden object een watersportgebonden kantoorfunctie. Inmiddels heeft de gemeente Súdwest-Fryslân aangegeven onder bepaalde voorwaarden mee te willen werken aan een verruiming van de bestemming van watersportgebonden kantoor naar kantoor.

 

Kadastrale informatie

Volgens de uittreksels van de directie van het kadaster en openbare registers in Nederland, staat het aangebodene kadastraal als volgt bekend:

Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Grootte
Sneek F 1064 Bedrijvigheid (industrie) terrein (industrie) 2.401 m2

De eigenaren van onroerend goed op bedrijvenpark ’t Ges in Sneek zijn conform de aankoopakte van de grond verplicht toe te treden als lid van de Vereniging van Eigenaren Bedrijvenpark ’t Ges (opgelegd als kwalitatieve verplichting). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het afschrift van de akte van levering op 20 december 1999 overgeschreven op het hypotheekkantoor in Leeuwarden in deel 9843/ nummer 12. Deze VVE is echter nooit opgericht.

 

Reden van verkoop

De eigenaar, de heer Dick Boon is oprichter van Vripack jacht architecten. Dit bedrijf is in het verleden verkocht, echter het onroerend goed is altijd in handen gebleven van de heer Boon. De heer Boon heeft nu besloten, gezien zijn leeftijd, een koper te zoeken voor de onroerende zaak. De huidige huurder heeft aangegeven geen gebruik te maken van zijn recht van 1e koop.

 

Mogelijke activiteiten

Het aangeboden object is gebouwd als kantoorgebouw. Het object heeft momenteel één huurder. Het object is echter ook geschikt om te fungeren als een bedrijfsverzamelgebouw voor meerdere bedrijven. Gezien de allure van het kantoorgebouw is het object ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld ICT of architecten bedrijven.

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper.  Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

 Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

 

 

 

 

Kaart