Sneek, H. Bulthuisweg 18

8606 KB SNEEK

Schitterend gelegen representatieve bedrijfsruimte aan de doorgaande weg op het watersportgebonden bedrijventerrein ’t Ges

Op een kavel van circa 3.400 m² is bedrijfsruimte beschikbaar van 318 m² met de mogelijkheid voor ligplaatsen. Deze bedrijfsruimte is gelegen op een goede zichtlocatie en heeft een representatieve architectuur. Het pand is daardoor met name geschikt voor commerciële watersportbedrijven, jachtcharter, jachtverkoop en bemiddeling.

 

Oppervlakte terrein: circa 300 m2
Oppervlakte bedrijfshal: 256 m2
Vrije hoogte: 6 meter
Overheaddeur b x h: 5 x 5.30 meter
Oppervlakte kantoor b.g.g.: 62 m2
Bouwjaar: 2000

 

 

Ligging en bereikbaarheid

Bedrijventerrein ’t Ges te Sneek is een van de belangrijkste watersportgebonden bedrijfslocaties van Friesland en mag gezien worden als een A1-plek.
Zowel de binnenstad van Sneek als de vrije uitvaart naar Houkesloot en het Sneekermeer maken deze locatie interessant als vestigingslocatie voor watersportbedrijven.
Op het bedrijvenpark zijn toonaangevende bedrijven gevestigd als Brandsma Jachten, Jansma Yachts, Vripack Jachtontwerpers en Jetten Shipyard.
Op het bedrijvenpark is een brandstofverkooppunt aanwezig en kan gekraand worden op meerdere plaatsen tot circa 40 ton. Ook is jachttransport eenvoudig te regelen.
Op het bedrijvenpark is een goede samenwerking met andere watersportbedrijven voor de hand liggend.
Gezamenlijk treedt het bedrijvenpark naar buiten met shows, activiteiten en beurzen.

 

Overige bepalingen

Bodemgesteldheid

Bij uitgifte van de grond in 1995 is door de gemeente een bodem-onderzoek ingesteld en is het gehele bedrijvenpark onderzocht. De bodemgesteldheid is door de gemeente geschikt bevonden voor het huidige gebruik.

 

Bestemming

Het aangeboden object valt planologisch onder het vigerende bestemmingsplan Sneek, Houkesloot – ´t Ges, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Súdwest-Fryslân op 7 november 2013. Op grond van de bestemmingsplankaart heeft het aangebodene de bestemming “Bedrijventerrein-1 watersportgebonden bedrijvigheid”. In de bijlagen is het betreffende deel van de plankaart met legenda en de bijbehorend artikelen 5 en 12 uit de voorschriften opgenomen.

 

Kadastrale informatie

Gemeente: Sneek
Sectie: F
Nummer: 1197

 

Overdracht

Indien een huurovereenkomst tot stand komt, dient de huurder er rekening mee te houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de huurovereenkomst een waarborgsom van 3 maanden huur incl. btw. aan verhuurder betaald moet worden.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een huurovereenkomst tot stand komen. Deze verhuurinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de huurder hieraan geen enkel recht ontlenen. De verhuurder aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de huurder een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden. Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.