Rotterdam, Brielselaan 69

3081 AA ROTTERDAM
Prijs op aanvraag

Algemeen

Hoogwaardig, representatief en doelmatig bedrijfsverzamelgebouw aan de Maashaven, gelegen aan de Brielselaan, grenzend aan de Kop van Zuid. Het servicecentrum Maashaven biedt ruimte aan bedrijven die een relatie hebben met de Rotterdamse haven of met water in het algemeen.

 

Locatie en bereikbaarheid

Het bedrijfsverzamelgebouw is gelegen aan een eigen kade van 75 meter lengte aan de Maashaven Westzijde (Havennummer 1357) en aan de Brielselaan op de grens van de Kop van Zuid met de Tarwewijk. Deze locatie bevindt zich in Rotterdam Zuid tussen de ingang van de Maastunnel en het Metrostation Maashaven aan de Dordtselaan. Via Dordtselaan of Pleinweg is er een goede verbinding met verkeersplein en inkoopcentrum Zuidplein. Zuidplein sluit aan op de Rotterdam omringende snelwegen A20, A13, A15 en A16. Er is ruime parkeergelegenheid op afgesloten eigen terrein. Het gehele complex is in 2004 opgeleverd. Tenslotte is er een eigen steiger, aangesloten op het watertaxi netwerk, welk strekt van Capelle tot Maassluis en middels de waterbus in verbinding staat met Zwijndrecht, Alblasserdam, Dordrecht en Sliedrecht. Met aan de overzijde het ontwikkelde Katendrecht met aldaar afgemeerd de SS Rotterdam.

Indeling

Bedrijfsruimte: Circa 3200 m². Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 200 m² bedrijfsruimte

Kantoorruimte: Totaal circa 600 m². Deelverhuur is mogelijk vanaf circa 100 m² kantoorruimte

Kade: Circa 75 m1 kade

 

Parkeren: Ruime parkeergelegenheid op afgesloten eigen terrein

 

Voorzieningen

Het object zal worden opgeleverd met onder andere de navolgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:

 • TL verlichting
 • Vier bovenloopkranen met een hijsvermogen van 10 ton
 • Een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 3,2 ton
 • Wasruimte met toiletten
 • Glad afgewerkte onderheide betonvloer
 • Vloerbelasting 5.000 kg/m²
 • Overheaddeur aan de zijde van de kade (ca. 3,0 m¹ br x ca. 5,0 m¹ h)
 • Overheaddeur aan de zijde van de Brielselaan (ca. 4,0 m¹ br x ca. 5,0 m¹ h)
 • Verwarming d.m.v. heater(s)
 • Werkplaats kantoor
 • Krachtstroomaansluiting
 • Vrije hoogte ca. 7,25 m¹
 • Brandmeldinstallatie

 

Kantoorruimte:

 • Systeemplafond met inbouwarmaturen
 • Verwarming d.m.v. C.V.-radiatoren
 • Wandgoten t.b.v. data, elektra en telecom
 • Pantry
 • Toiletgroep
 • Liftinstallatie
 • Beveiligingsinstallatie
 • Koeling
 • Eigen entree
 • Vloerbedekking
 • Aanwezige inrichtingspakket
 • Bedrijfsrestaurant
 • Boardroom

 

Huurprijs: Op aanvraag.

Huurprijsaanpassing: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn: In overleg.

 

Omzetbelasting: Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

 

Servicekosten

Bedrijfsruimte: Een voorschot groot € 6,00 per m² per jaar voor de navolgende leveringen en diensten:

 • Onderhoud apparatuur
 • 5% administratiekosten

Kantoorruimte: Een voorschot groot € 40,00 per m² per jaar voor de navolgende leveringen en diensten:

 • Energiekosten t.b.v. van verwarming en koeling van algemene ruimten alsmede gehuurde ruimte
 • Waterverbruik algemene ruimten en gehuurde ruimte
 • Electra verbruik algemene ruimten
 • Electra verbruik gehuurde ruimten
 • Schoonhouden algemene binnen- en buitenruimten
 • Glazenwassen van algemene ruimten binnen en buiten
 • Glazenwassen buiten
 • Vuilafvoer
 • 5% administratiekosten

De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

 

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

 

Betalingswijze

De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal.

 

Oplevering

Kantoorruimte: Per direct.

Bedrijfsruimte: In overleg.

 

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

 

Kade

De kade, zijnde de ruimte tussen de bedrijfsruimten en het water, moet beschouwd worden als een algemene ruimte, met dien verstande dat elke bedrijfsruimte een deel krijgt toegewezen ter breedte van haar bedrijfsruimte met een diepte van 3,5 m. De overige ruimte, indien niet verhuurd, is ter beschikking voor laden en lossen en overige logistieke bewegingen.

 

Milieuvergunning

De milieuvergunning is, als dwingend opgelegd door DCMR, centraal geregeld. Een kopie van de vergunning zal worden aangehecht aan de huurovereenkomst en de gebouw beheersorganisatie zal op naleving van het in de vergunning gestelde toezien. Zij zal daartoe bevoegdheden krijgen welke de huurder zal moeten accepteren. Kosten voor verkrijging en onderhoud van de vergunning zijn voor de huurder.

 

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kaart