Medemblik, Zeldenrust 4-6 en Randweg 1A

1671 GW MEDEMBLIK
€ 1.950.000 excl. BTW k.k.

Samenvatting van het aangebodene

Namens de eigenaar, de heer P. de Klerk, wordt aangeboden de onroerende zaak Zeldenrust 4 en 6 en Randweg 1a te Medemblik. Daarnaast worden de roerende zaken aangeboden zoals vermeld in deze verkoopbrochure. Het aangeboden object is thans in gebruik als jachtservice en jachtstalling bedrijf. Deze onderneming, Klerk Yacht Service Medemblik, is ruim 25 jaar actief in deze branche.

 

De onroerende zaak

De onroerende zaak bestaat uit een tweetal deelobjecten te weten

Adres Zeldenrust 4 en 6 bestaande uit:

 • Winterstallingshal, groot 1.200 m² (60 x 20 meter)
 • Bedrijfshal in 2 delen, totaal groot 1.200 m² (60 x 20 meter)
 • Kantoren/overige ruimte, groot 182 m² (26 x 7 meter)
 • Schilderloods, groot 150 m² (18 x 8,2 meter)
 • Schilderloods, groot 113 m² (18 x 6,5 meter)
 • Buitenterrein
 • 15 Ligplaatsen

Adres Randweg 1A bestaande uit:

 • Bedrijfshal, totaal groot 20 x 70 meter, gedeeltelijk verhuurd
 • Buitenterrein

 

De roerende zaken

Onderstaande roerende zaken zijn onderdeel van deze aanbieding:

 • Portaalkraan 20 ton met mastenkraan
 • Botenwagen, zelfbouw
 • 130 bokken
 • Heftruck, elektrisch, merk Toyota
 • Machines en inventaris

 

Vraagprijs

De vraagprijs voor het aangeboden object is als volgt opgebouwd:

Onroerende zaak

1.800.000,–

Roerende zaken

150.000,–

Totaal

1.950.000,–

k.k. excl. BTW

 

Ligging en bereikbaarheid

De vestigingsplek van de onroerende zaak is uitstekend en gelegen midden op het bedrijvenpark in Medemblik. Medemblik is een prachtige historische stad die veel toeristen trekt. De bereikbaarheid is uitstekend, zowel over water als over land. Rondom zijn belangrijke watersportbedrijven gevestigd hetgeen een goede klantenstroom genereert naar deze locatie. In Medemblik zijn meerdere grote havens gevestigd (Pekelharing, Westerhaven, Regatta Center) waardoor er een grote vraag is naar onderhoudswerkzaamheden en stalling voor jachten. Middels een sluis en brug kan men direct het IJsselmeer bereiken. Per auto is de bereikbaarheid uitstekend via de A7, de N239 en de N240.

De onroerende zaak Zeldenrust 4-6 is gelegen aan het water met eigen ligplaatsen.
 

Overige bepalingen

 

Bodemgesteldheid

De eigenaar is in het bezit van een bodemonderzoeksrapport.

Bestemming

Het aangeboden object valt planologisch onder het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Bedrijventerreinen’, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Medemblik op 4 juli 2013. Op grond van de bestemmingsplankaart heeft het aangebodene de bestemming “bedrijventerrein” met de functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1”. Daarnaast valt het onder de bestemming “Waarde – Archeologie 3”. In de bijlagen is het betreffende deel van de plankaart en bijbehorende artikelen 4 en 15 uit de voorschriften opgenomen. Een klein gedeelte heeft bestemming “Water”, artikel 10.

 

Kadastrale informatie

Gemeente: Medemblik

Sectie: C

Nummers: 2570, 2911, 3848

Oppervlakte: totaal 10.067 m²

Status: in eigendom

 

Overige informatie

Adres Zeldenrust 4 en 6 bestaande uit:

 • Winterstallingshal, groot 1.200 m² (60 x 20 meter)
  Constructie: gelamineerde houten spanten
  Gevels: damwandprofielplaten
  Dak: lessenaars dak, bekleed met golfplaten, asbesthoudend
  Vloer: klinkers
  Isolatie: geen
  Overhead deur: 5,5 m breed x 5,2 m hoog

 

 • Bedrijfshal, groot 1.200 m² (60 x 20 meter)
  Indeling, gesplitst in 2 delen:
  Constructie: gelamineerde houten spanten
  Gevels: damwandprofielplaten en golfplaten
  Dak: lessenaars dak, gekleed met golfplaten (asbesthoudend)
  Vloer: betonvloer
  Isolatie: nageïsoleerd
  Twee overhead deuren: 5,5 m breed x 5,8 m hoog  en  5,8 m breed x 5,9 m hoog

De winterstallingshal en de bedrijfshal zijn grotendeels, te weten het dak en enkele gevels, bekleed met asbesthoudende golfplaten. De eigenaar heeft offertes opgevraagd voor de verwijdering van deze platen. Offertebedrag uitgaande van circa 2.600 m² plaatmateriaal voor asbestverwijdering en vervangen voor ongeïsoleerde dakplaten: € 84.450,– excl. BTW.

 

 • Kantoren/ overige ruimte, groot 182 m² (26 x 7 meter)

 

 • Bedrijfsruimte 1, groot 150 m² (18 x 8,2 meter):

Overheaddeur 5,5 m breed x 5,7 m hoog

Gevels
Dak
Vloer

 

 • Bedrijfsruimte 2, groot 113 m² (18 x 6,5 meter):

Overheaddeur 5,5 m breed x 5,7 m hoog

Gevels
Dak
Vloer

 

Adres Randweg 1A bestaande uit:

 • Bedrijfshal

Staalskelet
Zadeldak
Klinker vloer
Afmetingen 70 x 20 meter
Indeling gesplitst in 2 delen
Buitenterrein

Overhead deur 6,6 m hoog

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg.

Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en / of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)-tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden. Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

 

 

 

 

 

 

Kaart