Kerkdriel, Zandstraat 5A

5331 PG KERKDRIEL
Prijs op aanvraag

Namens de eigenaar wordt vrijblijvend te koop aangeboden Marina Kerkdriel, Zandstraat 5a, 5331 PG Kerkdriel.   Website: www.marinakerkdriel.nl

 

Het aangebodene is gelegen aan de rand van het dorp Kerkdriel in recreatiegebied de Zandmeren. Met een directe verbinding naar De Bol en De Maas is het een zeer bereikbare locatie, die voor zowel passanten als mensen in de omgeving zeer interessant is. Op loop- en fietsafstand van de haven ligt het dorp Kerkdriel met een volledig winkelbestand, diverse restaurants en terrasjes en uitgebreide sport en spel mogelijkheden.

 

Het geheel is gelegen op 26.025 m2 erfpachtgrond, waarop zich bevinden:

  • een moderne jachthaven met circa 320 ligplaatsen;
  • een modern havenkantoor;
  • een modern drijvend sanitairgebouw;
  • een afgesloten en beveiligd parkeerterrein.

 

De jachthaven

De haven is voorzien van drijvende steigers, een toiletgebouw, een havenkantoor, een vuilwaterafvoerstation en een milieustraat. Tevens is er een AED aanwezig. Het terrein wordt beveiligd door een hekwerk voorzien van elektronisch bediende poorten en camerabeveiliging vanaf het havengebouw.

Bouwjaar: 1990

Aantal ligplaatsen: circa 320 stuks, voor boten met lengte van 4 tot 25 meter

Steigers vernieuwd in de afgelopen jaren
Parkeerfaciliteiten: voldoende parkeerplaatsen op een afgesloten en beveiligd terrein

 

Steigers

De drijvende steigers van de jachthaven zijn toegankelijk via een stalen loopbrug.In de afgelopen jaren zijn de steigers grotendeels vernieuwd en voorzien van een vaste elektra-aansluiting, watervoorzieningen op de steigers en een Wifi verbinding. De drijvende steigers bestaan gedeeltelijk uit betonnen pontons en gedeeltelijk uit kunststof drijvers. De steigers zijn grotendeels voorzien van hardhouten loopdekken. De ruim 300 ligplaatsen in de haven zijn allen voorzien van vingerpieren, waardoor het voor alle schepen goed toegankelijk is. De steigerwerken zijn gefixeerd door middel van ankers en stalen meerpalen. De steigers zijn voor de veiligheid voorzien van zwemtrappen en reddingsboeien.

 

Sanitairgebouw

Het in 2008 gebouwde sanitairgebouw is gesitueerd bij de toegang tot de steigers op een drijvend betonnen ponton met kelderberging. Deze is gekoppeld aan de hoofdsteiger. Het toiletgebouw is voorzien van een gescheiden dames- en herentoilet en douches en een mindervaliden sanitaire voorziening. Verder zijn er in het gebouw ook een wasmachine en droger aanwezig.

 

Havenkantoor

Het havenkantoor dat omstreeks 2000 gebouwd is bestaat uit 2 bouwlagen. Het gebouw is gerealiseerd op een stalen frame om ruimte te geven aan de rivier. De oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 50 m². Het geheel heeft een lichte constructie en een royaal terras met uitzicht over de gehele jachthaven.

 

In de verkoop zijn mee inbegrepen: de lopende overeenkomsten, contracten, abonnementen, lidmaatschappen, samenwerkingsovereenkomsten, etc. Verkoper zal in een mogelijk verder traject hierin inzicht verstrekken aan de koper. In verband met de overdracht going concern dienen overeenkomsten, contracten, abonnementen, lidmaatschappen, samenwerkingsovereenkomsten en dergelijke te worden overgenomen. Het geheel wordt geëxploiteerd in eigen beheer.
Duurcontracten: Alle duurcontracten dienen overgenomen te worden.

 

Going concern

De overdracht van het aangeboden recreatiebedrijf geschiedt going concern. Dit houdt in dat het bedrijf is voorzien van voldoende bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris om het bedrijf goed mee te kunnen exploiteren. Deze zaken worden mee verkocht en zijn in de prijs begrepen. Voorts dient er een verrekening plaats te vinden op de datum van de notariële overdracht of indien anders overeengekomen op die nader tussen partijen overeengekomen datum van de voorraden, de bedrijfsinkomsten en de bedrijfsuitgaven. Zaken uit de privésfeer van de huidige exploitant blijven buiten de opdracht tot verkoop. Een inventarislijst kan bij serieuze belangstelling verstrekt worden.

 

Bestemmingsplan

Voor plankaart en -regels verwijzen wij u gaarne naar de verkoopbrochure die u kunt hiernaast kunt downloaden.

 

Bodem
Op de website Bodemloket.nl zijn geen bijzonderheden over de bodemgesteldheid bekend.

 

Asbest
Er heeft geen asbestinventarisatie plaats gevonden van het object. Bij het in verkoop nemen van gebouw(en) zijn geen signalen naar voren gekomen dat er sprake is van asbesthoudende materialen. Bij objecten gebouwd voor 1994 bestaat altijd de mogelijkheid dat tijdens de bouw of bij latere verbouwing voor deze datum, asbesthoudende materialen zijn toegepast.
Koper aanvaardt dit en vrijwaart de verkoper volledig.

 

Ligging en bereikbaarheid

Kerkdriel of (voor 1944) Driel is een Nederlands dorp, gelegen aan de Maas. Het dorp telt 7748 inwoners (per 1 januari 2019). Het behoort tot de Gelderse gemeente Maasdriel en is tevens de hoofdplaats van de gemeente. De N831 loopt even ten noorden van Kerkdriel; via deze weg kan men de A2 (afrit 19) bereiken. Tussen Kerkdriel, Rossum en Alem bevindt zich een grote rotonde, waar de N831 uitkomt op de N322 (Nieuwendijk-Zaltbommel-Nijmegen).

 

Overige informatie

Aanvaarding: in overleg

 

Bij vergevorderde interesse is het mogelijk een aantal aanvullende documenten en gegevens te ontvangen. Voordat deze vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven, zullen wij u verzoeken een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Neem hiervoor contact op met de makelaar.

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen.

Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden. Alle kosten die betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

 

Kaart