Buitenkaag, Huigsloterdijk 400

2158 LS BUITENKAAG
Prijs op aanvraag

Van der Wansem Service Center in Buitenkaag is een kwalitatief dienstverlenend watersportbedrijf met een lange historie en een grote vaste klantenkring in de wijde omgeving. Sinds de jaren ‘70 is het bedrijf gevestigd aan de Huigsloterdijk, tegenover de pont naar Kaageiland en loopt het voorop met de verkoop, installatie en service van moderne techniek (bijv. Volvo IPS, nieuwe Mercruiser, etc). Momenteel worden nieuwbouwplannen uitgewerkt voor de verhuizing van het bedrijf naar de Leidsemeerstraat, ter plaatse van nummer 20, 500 meter verderop in Buitenkaag. Te koop wordt aangeboden Van der Wansem Service Center, bestaande uit de exploitatie, inventaris, goodwill, voorraden en personeel inclusief een huurovereenkomst voor de huidige locatie. Het bedrijf zal t.z.t. op basis van een nieuwe huurovereenkomst verhuizen naar een deel van het nieuw te bouwen bedrijvencomplex.

 

Het bedrijf

Namens de eigenaar Eric van der Wansem, wordt ter overname aangeboden Van der Wansem Service Center in Buitenkaag. Dit full service watersportbedrijf is in 1972 overgenomen door de vader van de huidige eigenaar en sinds 1981 eigendom van zijn zoon. Onder zijn leiding is het bedrijf steeds verder gegroeid. In de loop van de jaren heeft de onderneming een uitgebreide klantenkring opgebouwd. Vanwege de uitstekende kennis binnen het bedrijf, over scheeps-motoren, schepen en elektronica, wordt Van der Wansem Service Center ook veelvuldig door scheepswerven als deskundige ingeschakeld voor de installatie, reparatie en het onderhoud aan scheepsmotoren. De onderneming heeft o.a. een drietal zogenaamde service-bussen die volledig ingericht zijn en dagelijks met monteurs rondrijden om de klanten te bedienen.

 

De onderneming houdt zich onder andere bezig met onderstaande activiteiten:

 • Verkoop, installatie en onderhoud van binnen- en buitenboord-motoren en scheepselektronica;
 • Exploitatie van een watersportwinkel;
 • Een drijvend tankstation, speciaal ontworpen en gebouwd voor de watersport;
 • Overdekte (winter)stalling voor boten tot 8 meter;
 • Dealerschap van de merken Yanmar, Volvo Penta, Mercury en Torqeedo (elektrische buitenboordmotoren);
 • Dealer van de bootmerken Whaly, Quicksilver en Mercury inflatables;
 • Verkoopbemiddeling van motoren, kleine zeilboten, sloepen en rubberboten;
 • Exploitatie van een SUP-Center (Stand Up Paddling)

 

Huidige locatie

De onderneming is gelegen aan de Huigsloterdijk 400 in Buitenkaag op een mooie zichtlocatie bij de pont naar Kaageiland, direct aan de Kagerplassen en aan de staande-mast-route. Het bedrijfspand bestaat uit:

 • Een watersportwinkel
 • Meerdere werkplaatsen
 • Een overdekte stallingsruimte
 • Een showroom
 • Kantoorruimte

Daarnaast is er een buitenterrein voor botenstalling en parkeren.
In verband met toekomst- en uitbreidingsplannen zal Van der Wansem Service Center op afzienbare termijn verhuizen naar een nieuwe locatie. De huidige locatie zal daarna worden herontwikkeld.

 

Nieuwbouw plannen

Het nieuwe bedrijfscomplex zal circa 500 meter verderop zijn gelegen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer ter plaatse van Leidsemeerstraat 20. Op deze nieuwe locatie zal een ‘groen en energiearm’ bedrijvencomplex worden gerealiseerd die onderdak verschaft aan Van der Wansem Service Center, Boesch Nederland en ook een zgn. dry stack jachthaven van circa 4.000 m² voor ongeveer 300 sloepen, speedboten e.d. In deze verkoopbrochure vindt u enkele impressies van het nieuw te ontwikkelen bedrijfscomplex. Voor Van der Wansem Service Center zal ongeveer 1000 m² beschikbaar zijn.
Afhankelijk van in welk stadium een koper instapt kan hij of zij nog meedenken in de uiteindelijke invulling van de nieuwbouwlocatie.

 

Vraagprijs

De vraagprijs voor de activa van Van der Wansem Service Center is als volgt opgebouwd:

 • Inventaris en goodwill: € 340.000,= excl. BTW k.k.
 • Voorraad, verkoop tegen dagwaarde (per 01-01-2019 € 367.000,=)
 • Huurprijs huidige locatie: € 78.000,= excl. BTW per jaar
 • Huurprijs nieuwbouwlocatie: nog nader te bepalen (inschatting € 80.000,= – € 85.000,=)

In overleg tussen partijen kan er ook, in plaats van een activa transactie, gekozen worden voor de verkoop van de aandelen van de werkmaatschappij Van der Wansem Service Center BV.

Van der Wansem Service Center toont een zeer stabiele bedrijfsvorming en behaalt positieve bedrijfsresultaten uit de diverse activiteiten.

 

Ligging en bereikbaarheid

Van der Wansem Service Center is gelegen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer direct aan de Kagerplassen, tegenover de pont naar Kaageiland. De ringvaart nabij Kaagdorp wordt ook wel de Kalverstaart van de watersport genoemd. Deze locatie, maar ook de nieuwe locatie, is dan ook zeer geschikt voor een watersportbedrijf. Centraal gelegen in de Randstad, midden tussen Amsterdam, Den Haag en Utrecht, net ten noorden van Leiden is dit een zeer populair watersportgebied. In dit plassengebied, bestaande uit de Kagerplassen, de Braassemermeer en de Westeinderplassen, recreëren jaarlijks vele tienduizenden watersporters. De nieuwe locatie is circa 500 meter verderop van de huidige locatie en is op de kaart in groen aangegeven. Ook de nieuwe locatie heeft direct toegang tot het water en daar is zelfs 125 meter steiger geprojecteerd.

 

Personeel, bestemming en overdracht

 

Geschiedenis van de onderneming

Van der Wansem Service Center is in 1972 overgenomen door de vader van de huidige eigenaar en sinds 1981 eigendom van Eric van der Wansem. De afgelopen 38 jaar heeft hij de onderneming verder uitgebouwd. De onderneming heeft een uitstekende reputatie en een grote vaste klantenkring. Zij staat bekend om haar uitstekende service en is in het seizoen 7 dagen in de week geopend.

 

Toekomstplannen van de onderneming

De heer Van der Wansem is momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwbouwplannen voor zijn onderneming. In samenwerking met Boesch Nederland, thans gevestigd op Kaageiland, zijn er concrete plannen voor de verhuizing van beide bedrijven. Van der Wansem Service Center zal samen met Boesch Nederland verhuizen naar een nieuwe locatie alwaar ook een zogenaamde ‘dry stack jachthaven’ voor circa 300 sloepen wordt gerealiseerd. Dit jachthavenconcept houdt in dat boten op het droge en binnen worden gestald en op afroep van de booteigenaar te water worden gelaten voor een vaartocht. Na afloop van de vaartocht wordt de boot weer uit het water gehaald en opnieuw binnen gestald.
De heer Van der Wansem heeft besloten, mede gezien zijn leeftijd, dat het nu, met de verhuizing en uitbreiding in het verschiet, een goed moment is om het bedrijf over te dragen aan een opvolger.

 

Bestemming huidige locatie

Het aangeboden object valt planologisch onder het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitenkaag’, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer op 26 november 1998. Op grond van de bestemmingsplankaart heeft het aangebodene de bestemming “Bedrijven I (BI).

 

Bestemming nieuwe locatie

Wordt bedrijven met nadruk op watersport.

 

Personeel

Van der Wansem Service Center heeft, naast de eigenaar, momenteel 7 personen in dienst, te weten:

 • 2 Algemeen diesel monteurs
 • Service manager
 • Medewerker sales en service buitenboordmotoren;
 • Monteur buitenboordmotoren
 • Leerling monteur
 • Administratief medewerkster

Daarnaast is er momenteel een vacature voor een algemeen diesel monteur.
Alle personeelsleden zijn goed opgeleid en hebben zeer uitgebreide kennis van zaken. Overdracht van Van der Wansem Service Center is inclusief de huidige personeelsleden.

 

Kadastrale informatie huidige locatie

Gemeente: Haarlemmermeer
Sectie: O
Nummers: 2584 en 2585
Oppervlakte: 1.010 m2
De percelen zijn eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland, belast met een opstalrecht ten gunste van Van der Wansem Beheer BV.

 

Overdracht

Aanvaarding in overleg.
Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst, moet koper er rekening mee houden dat binnen 4 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst een waarborgsom dan wel bankgarantie van 10% van de koopsom bij een notaris moet worden gesteld, die vervalt bij afname en betaling van het gekochte.

 

Vrijblijvende aanbieding – voorbehouden

Alle verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als offerte maar dient gezien te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Het betreft hier dus een vrijblijvende aanbieding, die wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verkoper. Een bieding gelijk aan de vraagprijs doet dan ook niet direct een koopovereenkomst tot stand komen. Deze verkoopinformatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven en de verstrekte gegevens zijn globaal. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, blijft de mogelijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledigheden in de omschrijving staan. Bij het vermelden van maten die zijn overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de maatvoering afwijken van de werkelijkheid. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan daarom in dit stadium geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan de koper hieraan geen enkel recht ontlenen. De verkoper aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid. Het spreekt voor zich dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt gegeven van alle relevante bescheiden. Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

 

 

Kaart